127 267

Szájról olvasó tanfolyam - Dr. Borsos Terézia, 2003.

Az É magánhangzó

Koncentrációs előgyakorlat: (A figyelemmel nem szabad elkalandozni!)

Számoljon kettesével húszig, és minden szám előtt mondja a nem tagadószót:  nem kettő, nem négy, nem hat, nem nyolc stb.

Sorolja fel a páros hónapokat, majd visszafelé is                       

Az optikai kép bemutatása:

Kissé szűkebb ajakréssel és félig zárt állkapocs-nyitásszöggel képzett hosszú, magas palatális hang. A nyelvhát elülső része erősebben feldomborodik és érinti a szájpadlást. A nyelv hegye az alsó fogsor hátsó oldalához támaszkodik.

Elölnézet, oldalnézet és oldalmetszet:Az optikai kép leírása:

Mit látunk?

A száj fokozottan széjjelhúzott. A pofaizomzat a szájzugot olyan mértékben hátrahúzza, hogy a szájnyílás lapított ellipszis alakot vesz fel. A fogakból lent is fent sok látszik. A fogsorok közti távolság élére állított kisujj hegye. Az állkapocs nyitásszöge félig-zárt, a fogsorok között és mögött látható a középállásban lévő nyelv hegye.

Mit nem látunk?

 A nyelvcsap zárja az orrüreg felé vezető utat, tehát az é magánhangzó is szájhang.

Az optikai kép megfigyelése

Olvassa el újra a hang optikai képének leírását úgy, hogy vessen egy-egy pillantást a képekre, ábrákra és figyelje meg az olvasottakat!

Helyezkedjen el kényelmesen a székben, vegyen tükröt a kezébe és figyelje saját szájmozdulatait, miközben az alábbi verset mondja lassan és hangosan: A mesés szóban megfigyelhető az e és é közti különbség.


mesés országot álmodtam én

ahol minden mesés volt

minden mesés de nem csak kívül

csontig velőig mesés

mesés mesés mesés

mesés ég és mesés tenger

mesés fák és mesés ház

mesés állat mesés ember

mesés öröm mesés gyász

mesés érc és mesés kő

mesés föld és mesés fák

mesés férfi mesés nő

és mesés mesés mesés világ

Hangkontrasztok: (azonos mássalhangzók mellett optikailag jól elkülöníthetők a magánhangzók közti különbség, mely a szó értelmét is megváltoztatja)

mér-mar-már-mer,  kér-kár-kör, vér-var-vár, bér-bír-bór-bőr

Rögzítés

a) Hanggyakorlatok:

mé-pé-bé-vé-fé-né-té-dé-sé-csé-zsé-sz-cé-zé-nyé-tyé-gyé-ké-gé-jé hé

émé-épé-ébé-évé-éfé-éné-été-édé-ésé-écsé-ézséészé-écé-ézé-ényé stb

 

b) Szógyakorlatok

 szó elején:  Éva, élet, ésszel, élelem, érik, édes, érem, évszak, évelő, ébresztő, ének ...

 szó végén: övé, elé,  mellé, ketté, málé,lé ...

 szó közepén: kép, szép, tép, lép, kérés, mérés, félénk, érzés, ébredés, élés ...


c) Mondatgyakorlatok:  Figyelje meg az é  magánhangzó optikai képét az alábbi szövegben! Idézet Bonnie poitras Tucker: A csend hangjai c. könyvéből.

 "Második parancsolat: vegyél részt az egész világban, és ne zárj ki fölöslegesen semmilyen lehetőséget sem! A világ lakosságának kilencven százaléka hall és beszél. Nem akarok elszakadni ezektől az emberektől, és nem akarom az életem korlátok közé szorítani azzal, hogy csak a nem hallók sokkal kisebb közösségén belül létezem. Az életemet teljes gazdagságában szeretném élni, minden és mindenféle emberrel együtt."

 

Felhívás

 
Kérjük, támogassa törekvéseinket adója 1%-ával! Adószámunk: 18181287-1-42

hírlevél

a Hallássérültek Rehabilitációjáért Küzdők Egyesülete hírlevele