125 964

Szájról olvasó tanfolyam - Dr. Borsos Terézia, 2003.

Az E magánhangzó

Koncentrációs előgyakorlat: (A figyelemmel nem szabad elkalandozni!)

 Számoljon tízig a következőképpen: egy mellett nem három áll, hanem kettő, kettő mellett nem négy áll, hanem három, három mellett nem öt áll, hanem négy, stb.

Az optikai kép bemutatása:

Tágabb ajakkerekítéssel és nyitottabb állkapocs-nyitásszöggel képzett magas, elül képzett palatális rövid hang. A nyelvhát lelapul, széle kissé érinti a szájpadlást. a nyelv hegye az alsó fogsor belső oldalához ér.

Elölnézet, oldalnézet és oldalmetszet:


A optikai kép leírása:

Mit látunk?

Az ajak széthúzott, a pofizomzat a szájzugot hátrafelé húzza.  A szájnyílás nyújtott ovális alakot vesz fel, a fogak éléből több látszik, mint az Á hangnél.  Az állkapocs nyitásszöge nyílt. Két fogsor közti távolság kb. élére állított középső ujj. A nyelv ritkán látszik.

Mit nem látunk?

 A nyelv közép-alacsonyan a szájfenéken fekszik, akárcsak az Á hangnál. A nyelvcsap  zárja az orrüreg felé vezető utat. (szájhang)

 Az optikai kép megfigyelése

Olvassa el újra a hang optikai képének leírását úgy, hogy vessen egy-egy pillantást a képekre, ábrákra és figyelje meg az olvasottakat!

Helyezkedjen el kényelmesen a székben, vegyen tükröt a kezébe és figyelje saját szájmozdulatait, miközben az alábbi verset mondja lassan és hangosan:

Be is értünk

Verebesre-seregestül,

Seregesre-verebestül,

Fenekesre – fenekestül

Szerencsérre-szerencséért

Cseresznyésre-cseresznyéért

       Tamkó Sirató Károly: Országjárás


Hangkontrasztok (azonos mássalhangzók mellet optikailag jól elkülöníthetők a magánhangzók közti különbség, mely a szó értelmét is megváltoztatja)   bel-ből-bál, kert-kért-kürt,  mer-mér-már

Rögzítés

 a) Hanggyakorlatok:

e-me-be-pe-ve-fe-ne-te-de-sze-ce-ze-zse-cse-zse nye tye-gye

eme-epe-ebe-eve-efe-ene-ete-ede-esze-ece-eze-ezse-ecse- stb.

 

b) Szógyakorlatok

 szó elején: ebbe, erre, este, ember, ezer, egér, ember, elefánt

 szó végén: mese, zene, lenge, rege, mérce, jérce, kence

 szó közepén: letesz, reggel, szeret, leves, hetes, mellett, hetven, kedves, kettes, terem, keres, meleg,  beteg, , rendel, lecke, persze

c) Mondatgyakorlatok:  Figyelje meg az e  magánhangzó optikai képét az alábbi szövegben! Idézet Bonnie poitras Tucker: A csend hangjai c. könyvéből.

 "Első parancsolat: ne fess hamis képet magadról! A nem hallást mindig a megfelelő perspektívába kell helyezni. Süketségem kétségkívül életem fontos része, de nem a legfontosabb az életemben. Mások azt a képet fogják látni, amelyet én alkotok magamról. Azt szeretném, ha olyan embernek látnának, aki mellesleg süket, és nem akarom, hogy süket embernek lássanak. Persze, azt is szeretném, ha megértéssel lennének süket voltom iránt."

 

Felhívás

 
Kérjük, támogassa törekvéseinket adója 1%-ával! Adószámunk: 18181287-1-42

hírlevél

a Hallássérültek Rehabilitációjáért Küzdők Egyesülete hírlevele