125 968

Szájról olvasó tanfolyam - Dr. Borsos Terézia, 2003.

Az Á magánhangzó

Koncentrációs előgyakorlat: (A figyelemmel nem szabad elkalandozni!)

Számoljon kettesével húszig, majd visszafelé is.

Számoljon négyesével húszig, majd visszafelé is.

 Az optikai kép bemutatása:

 Az Á alsó nyelvállású mély zöngehang. Optikai képe egyike a legbiztosabban felismerhető hangképeknek. Szájról olvasás szempontjából is alaphangnak tekinthetjük.

 Elölnézet, oldalnézet és oldalmetszet:


Az  optikai kép leírása:

Mit látunk?

Az áll jól láthatóan lefelé mozdul, a száj nyitott annyira, hogy a felső és néha az alsó fogsorokból a metszőfogak éle is látszik. A nyelvhát elülső része majdnem lapos. Az ajkak szélesen nyitottak, teljesen lazák, sem csücsörítés, sem széthúzás nem látszik rajtuk. A szájnyílás kerekded alakú. Látszik a nyelvhát. Az állkapocs nyitásszöge igen nyílt. A fogsorok közti távolság kb. élére állított hüvelykujj. A nyelvhát látszik.

Mit nem látunk?

a nyelvhát hátulsó része a szájfenéken lazán a legalsó állásban van, a nyelvhegy széle érinti az alsó fogsort. A szájüreg térfogata a legnagyobb teret engedi a rezonanciának.

 

Az optikai kép megfigyelése

a) Olvassa el újra a hang optikai képének leírását úgy, hogy a képeken és az ábrákon ellenőrizze az olvasottakat!

b) Vegyen tükröt a kezébe és figyelje saját szájmozdulatait, miközben lassan és hangosan az alábbi neveket sorolja! Ádám, Árpád, Gáspár, Gyárfás, Kálmán, Mátyás

 c) Az alább felsorolt szavakban azonos mássalhangzók közt magánhangzó kontrasztokat találunk. (magas-mély, hosszú-rövid) Az egymással szemben álló hangok (hangkontrasztok) jelzik a szavak értelmének megváltozását.

ál – ül-él, át – út- öt, ág – ég,  pár – pír, bár – bőr, már – mér, szár – szúr,...


Rögzítés

 a) Hanggyakorlatok:

 á – má – bá – pá - vá – fá – ná – tá – dá – sá – csá – zsá – szá –cá – zá – nyá – tyá – gyá – ká – gá – lá – rá – já – há;           ámá – ábá – ápá – ává- áfá ...

 

b) Szógyakorlatok

á – szó elején:   ám, áld, ás, áll, ács, ágy, ár, áru, ámít, áztat, áhít, ácsorog, ájul, ábra, árva,

á – szó végén:   pá, hová, soká, alá, hurrá, hajrá, ásná, látná, nyomná, írná, olvasná

á – szó közepén: hát, ház, jár, kár, lát, már, más, pár, száz, száj, vár, zsák, kád, vált, dán, száll, fáj, táncház, mártás, márkás, párás, fájás, vájás, járás,  kádár, káplán, mázsát, pápát, bábát, vázát, fáklyát, náthát, támlát, dámát, Sárát, császárt, zsályát, szállást, cápát, zárást, gyárát, kárát, gázát, lábát, háját, Rábát, járását, vásárlás, pásztáz, császársággá,...c) Figyelje meg az á -hoz optikailag legközelebb álló magánhangzók különbségét!

Enyhén csücsörítve áa,  enyhén szájterpesztve áé.

áa : kár-kar, báj-baj, már-mar, hál-hal, láp-lap, tág-tag, párt-part, tár-tar, vár-var,

Klára, Márta, Sára, lámpa, márka, sárga, drága, tábla, hármas, állat számla, táska, száraz, százas, pápa,

aá : kar-kár, baj-báj, hal-hál, lap-láp, tag-tág, part-párt, var-vár, tar-tár, mar-már

Alán, Amál, András, Balázs, Tamás, Zalán, albán, talán, tanár, banán, lakás, nadrág, kanál, barát, arány

áaá: Ábrahám, házasság, sárgaság, szárazság, tágasság

aáa: vasárnap, maláta, kaszárnya, kaláka, saláta, találat, fatálat, anyádat, apádat

áé: bál-bél, kár-kér, szál-szél, vár-vér Máté, Tádé, kávé, málé, álnév, Árpádé, táplálék

éá: sétál, tréfál, némán, bénán, Bélán,

éaá:  békapár, bénaság, némaság, léhaság,


d) Mondatgyakorlatok

A városban: Hol van a szálloda?

-          Bocsánat! Külföldi vagyok. Hol van a Hilton Szálloda?

-          Sajnos, én nem vagyok budapesti. Nem tudom.

-          Elnézést! Viszontlátásra!

-          Viszontlátásra!

 

-          Bocsánat!

-          Tessék!

-          Hol van a Hilton Szálloda?

-          Egy pillanat! Itt van a várostérkép. Mi most itt vagyunk.

-          Aha! Itt az állomás. Igen.

-          A szálloda itt van a központban. Ott van a villamosmegálló. A Hilton a második megálló.

-          Köszönöm. Viszontlátásra!

-          Szívesen. Viszontlátásra!Felhasznált szakirodalom:

Dr. Göllesz Viktor, Flasch Dezső: Szájról olvasás; Kassai Ilona: Fonetika; Molnár József. A magyar beszédhangok atlasza

Felhívás

 
Kérjük, támogassa törekvéseinket adója 1%-ával! Adószámunk: 18181287-1-42

hírlevél

a Hallássérültek Rehabilitációjáért Küzdők Egyesülete hírlevele