125 968

Szájról olvasó tanfolyam - Dr. Borsos Terézia, 2003.

Az A magánhangzó

Koncentrációs előgyakorlat: (A figyelemmel nem szabad elkalandozni!)

 Számoljon kettesével 10-ig, majd vissza, és minden szám elé mondja ki a nem tagadószót!

Az optikai kép bemutatása:

Az A hang képe jól felismerhető. A csücsörítéssel képzett hangsor első hangja. Mély, alsó nyelvállású, hátul képzett (veláris) zöngehang.

 Elölnézet, oldalnézet és oldalmetszet:



A optikai kép leírása:

Mit látunk?

Az áll enyhén lefelé nyitódik. Oldalnézetben enyhe fokú csücsörítést láthatunk. Az alsó fogsorból semmi sem látszik, esetleg a felsőből egy kevés. Az állkapocs nyitott, a fogsorok közti távolság kb. élére állított középső ujj. 

Mit nem látunk?

A nyelv közép-alacsonyan a szájfenéken kissé hátrahúzva helyezkedik el, a nyelvhát elülső része majdnem lapos, hátulsó része kissé feldomborodik (néha látszik), de nem érinti a szájpadlást. A nyelvcsap zárja az orrüreg felé vezető utat. (a zár nem tökéletes) 

Az optikai kép megfigyelése

 a) Olvassa el újra a hang optikai képének leírását úgy, hogy ellenőrizze képeken, ábrákon az olvasottakat!

 b) Vegyen tükröt a kezébe és figyelje saját szájmozdulatait, miközben az alábbi verset mondja lassan és hangosan:

                   Alma alva ring az ágon,

                   alma álma áhítat,

                   se érzése, se gondolat,

                   tiszta fény az alma-álom.

 c) Hangkontrasztok (azonos mássalhangzók mellett optikailag jól elkülöníthetők a magánhangzók közti különbség, mely a szó értelmét is megváltoztatja)


az-íz-őz,   al-ül-él-ál,  ha-hű,  fa- fű, kar-kér-kör-kár, var-vér-vár, na-nő-né, baj-báj-bújj

 

Rögzítés

a) Hanggyakorlatok:

a– ma – ba – pa - va – fa – na – ta – da – sa – csa – zsa – sza –ca – za – nya – tya – gya – ka – ga – la – ra – ja – ha;  ama – aba – apa – ava- afa...;  áma -  ápa -  ába- ...

b) Szógyakorlatok

Szó elején: az, arc, akar, alma, Anna, alatt, akarat, alak, azóta, akármi, abban,

Szó végén: fa, haza, táska, tinta, kotta, pálma, hinta, kasza, baba, mama, papa, maga, Zsazsa,

Szó közepén: hat, haj, dal, lap, kap, kar, nap, pad, rab, van, park, bank, rajz, magas, szabad, panasz, , kalpag, galamb, lappang, harang, barack, hallgat, hatvan, narancs, vastag, madarak, parazsak, babahaj,  vadakat, falakat, nagyapa, tagadja, darabja, savakkal, csavarral, szavakkal, zavarja, nyavalya, javamat


c) Mondatgyakorlatok:

Beszélgetés: A bisztróban

 Antal és Anna a városban sétál. Beszélgetnek, kirakatot nézegetnek. Betérnek egy bisztróba.

-         Jó napot kívánok!

-         Jó napot!

-         Mit parancsolnak?

-         Én egy hamburgert kérek. És te Anna?

-         Egy kis édességet. Krémest, vagy talán inkább almás rétest.

-         Italt nem parancsolnak?

-         De igen. Egy Colát kérek.

-         Coca-Colát vagy Pepsit?

-         Egy Pepsit.

-         Én csak egy kávét kérek.

-         És tejszínhabot nem kér?

-         De igen.  Köszönöm. Mást nem kérünk

-         Tessék, itt a hamburger és az almás rétes. Jó étvágyat kívánok!


Felhasznált szakirodalom:

Dr. Göllesz Viktor, Flasch Dezső: Szájról olvasás; Kassai Ilona: Fonetika; Molnár József. A magyar beszédhangok atlasza

Felhívás

 
Kérjük, támogassa törekvéseinket adója 1%-ával! Adószámunk: 18181287-1-42

hírlevél

a Hallássérültek Rehabilitációjáért Küzdők Egyesülete hírlevele