127 267

Szájról olvasó tanfolyam - Dr. Borsos Terézia, 2003.

Az O Ó és Ö Ő magánhangzók

Koncentrációs előgyakorlat: (A figyelemmel nem szabad elkalandozni!)

Sorolja fel a hét napjait, majd visszafelé is!

Sorolja fel a páros hónapok neveit, majd visszafelé is!

 

Az optikai kép bemutatása:

Az oó, öő hangok leolvasási képei nagyon hasonlítanak egymáshoz. Az ajakkerekítéssel (csücsörítéssel) képzett hangok közül a középső állású. Az o és ö hang közt mindössze nyelvállás különbség van, a hosszú ó és ő-nél az ajak kissé szűkebb, mint a rövidnél, de alig észrevehető. Mondjuk egymás után és öő! Az ajak formája alig mozdul. Mondjuk egymás után oö, és figyeljük a nyelv előre-hátra mozgását!


Elölnézet, oldalnézet és oldalmetszet:
       


                     

Az optikai kép leírása:

Mit látunk?

Fokozott ajak előrehúzással, csucsorítással képzett hang. A száj nyílása szűkítetten kerekded, olyanformán, hogy a szájzugok összeérnek. Az arcon a pofaizomzat kismértékű behorpadását látjuk. Az állkapocs nyitásszöge félig zárt.

 Mit nem látunk?

Az oó-nál a nyelvhát hátulsó része, öő-nél pedig az elülső része emelkedik középállásba.

Az oó-nál a nyelv hegye nem érinti az alsó fogsort, az öő-nél igen.

A fogakból semmi sem látszik, a fogsorok közti távolság kb. élére állított kisujj.

Az optikai kép megfigyelése: 

a) Olvassa el újra a hang optikai képének leírását úgy, hogy ellenőrizze a képeken és rajzokon az olvasottakat! Figyelje meg az alsó képsorozaton  a három ajakkerekítéssel képzett hang közti különbségeket!

b) Vegyen tükröt a kezébe és figyelje saját szájmozdulatait, miközben az alábbi verset mondja lassan és hangosan:

                                               Petőfi Sándor: Orbán

Komor mogorva férfiú volt Orbán,

Bár oly vidám hajnal pirult az orrán,

de hisz mogorva épp azért volt Orbán,

mert oly vidám hajnal pirult az orrán.

Oka egyébiránt maga volt Orbán,

hogy oly vidám hajnal pirult az orrán,

temérdek borfélét ivott meg Orbán,

vidám hajnal azért pirult az orrán.

                      Bornemissza Endre: Kiolvasó

Görögdinnye, török tök,

szerda után csütörtök,

törög-börög hömbörög,

egy zsák diót megtörök,

csörgő-börgő mogyoró,

te leszel most a fogó!

c) Hangkontrasztok (azonos mássalhangzók mellett optikailag jól elkülöníthetők a magánhangzók közti különbség, mely a szó értelmét is megváltoztatja)

ól-él-ál-öl, ón-én-ín-ön, ok-ék-ők,

ős-és-is, őz-íz-ez-az, öv-év-ív

bór-bír-bér-bár-bor, pör-pír-pár-por, szőr-szír-szár-szor


Rögzítés:

a) Hanggyakorlatok:

oó-öő– momó-mömő – bobó – böbő - vovó –vövő –fofó-föfő – nonó-nönő –totó –tötő – dodó-dödő, sosó-söső-csocsó-csöcső-zsozsó-zsözső – szoszó-szösző, cosó –cöcő- zsozsó zsözső– ....

 

b) Szógyakorlatok

oó - szó elején: ott, old, omol, odú, ól, óv, ón,

ó - szó végén: jó, ló, hó, póló, korsó,

oó- szó közepén: bor-bór, fok, hol, hoz, mos, ott, sok, bolt, mondd, polc, rossz, sport, mosolyog, kódorog, ácsorog, csikorog, fintorog, doboz, csoport, orosz, otthon, bokor, boldog, öő- szó elején: ő, ön, öl, ők, öt-őt, örök-őrök, örömmel-őrömmel, öreg,

ő- a szó végén: fő, hő, kő, lő, borkő, fogkő,

öő a szó közepén: főz, bőr, nős, szőlő, jön, kösz, föld, szörp, zöld, tölt, önök, ötös, görög, fölött, kötött, vörös, török-tőrök, börtön, mögött, rögtön, csöpörög, hőbörög, nyöszörög, köszönöm, körömpörkölt


d) Mondatgyakorlatok:  Figyelje meg az óő magánhangzó optikai képét az alábbi párbeszédben!

                         Beszélgetés:  A sörözőben

      -       Szervusz Orsi!

-         Szervusz Ödön!

-         De jó, hogy találkoztunk! Rég nem láttalak.

-         Nem csoda. Orosházán voltam a nagyinál. És Te?

-         Én meg Körmenden a mamámnál. Mi újság?

-         Képzeld, megnyertem egy Soros-pályázatot.

-         Jó neked, én meg egy sörös korsó mellett szomorkodtam.

-         Miért?

-         Besoroztak.

-         Most hová készülsz?

-         Újra a sörözőbe. Jössz velem?

-         Nem. Inkább kísérj el a zöldségesboltba!

Felhívás

 
Kérjük, támogassa törekvéseinket adója 1%-ával! Adószámunk: 18181287-1-42

hírlevél

a Hallássérültek Rehabilitációjáért Küzdők Egyesülete hírlevele