125 968

Szájról olvasó tanfolyam - Dr. Borsos Terézia, 2003.

Az UÚ és ÜŰ magánhangzók

Koncentrációs előgyakorlat: (A figyelemmel nem szabad elkalandozni!)

Számoljon négyesével negyvenig, majd visszafelé is!

Sorolja fel a páratlan hónapok neveit, majd visszafelé is!

 

Az optikai kép bemutatása:

Legszűkebb ajakkerekítéssel és zárt állkapocs nyitásszöggel képzett hangok.

Az u ú hátul képzett veláris mély magánhangzók( a nyelvhát hátulsó fele emelkedik középállásba). Az ü ű elül képzett magas magánhangzók (a nyelvhát elülső fele emelkedik középállásba.)

Az u ú, ü ű hangok leolvasási képei nagyon hasonlítanak egymáshoz.  Az u és ü hang közt mindössze nyelvállás különbség van, a hosszú hangzóknál az ajak kissé szűkebb, mint a rövidnél, de alig észrevehető.

Mondjuk egymás után u ú és ü ű! Az ajak formája alig mozdul.

Mondjuk egymás után ú és ű, és figyeljük a nyelv előre-hátra mozgását!

 

Elölnézet, oldalnézet és oldalmetszet:
Az optikai kép leírása:

Mit látunk?

Az ajkak erősen szűkített kör alakban helyezkednek el. Nagyfokú csücsörítés látható. Az állkapocs nyitásszöge zárt.

Mit nem látunk?

Az u ú -nál a nyelvhát hátulsó része, ü ű-nél pedig az elülső része emelkedik középállásba.

Az u ú -nál a nyelv hegye nem érinti az alsó fogsort, az  ü ű- nél igen.

A fogakból semmi sem látszik, a fogsorok közti távolság kb. lapjára állított kisujj hegye. A nyelvcsap zárja az orrüreg felé vezető utat. (szájhangok).


Az optikai kép megfigyelése: 

a) Olvassa el újra a hang optikai képének leírását úgy, hogy ellenőrizze a képeken és rajzokon az olvasottakat!

b) Vegyen tükröt a kezébe és figyelje saját szájmozdulatait, miközben az alábbi verset mondja lassan és hangosan. Az fakuló szóban megfigyelheti a csücsörítéssel képzett magánhangzók közti különbségeket.


Fakuló országot álmodtam én,

ahol minden fakuló volt

minden fakuló de nem csak kívül

csontig velőig fakuló

fakuló fakuló fakuló

fakuló ég és fakuló tenger

fakuló fák és fakuló ház

fakuló állat fakuló ember

fakuló öröm fakuló gyász

fakuló érc és fakuló kő

és fakuló föld és fakuló fák

fakuló férfi fakuló nő

és fakuló fakuló fakuló világ.


c) Hangkontrasztok (azonos mássalhangzók mellet optikailag jól elkülöníthetők a magánhangzók közti különbség, mely a szó értelmét is megváltoztatja)

túl - tál - tül - tél - tól

szúr - szőr - szár - szűr

búr - bőr - bár - bír


Rögzítés

 a) Hanggyakorlatok:

uú-üű: mumú-mümű, bubú-bübű, pupú-püpű, bubú-bübű, fufú-füfű, vuvu-vüvű, nunú-nünű, tutú-tütű, dudú-düdű, szuszú-szüszű, cucú-cücű-cücű, zuzú-züzű, stb. s-cs-zs-ny-ty-gy-k-g-h-j mássalhangzókkal

 

b) Szógyakorlatok

uú a szó elején: úgy, úr-urat, út-utas, uborka, unoka, újság, úrnő, ugat, uralkodó, uszoda

uú a szó végén: áru-árú, lapu-lapú, ragu-ragú, falu-falú, homorú, domború, alakú,

uú s szó közepén: ágyuk-ágyúk, bugás- búgás, burok-búrok, fiuk-fiúk, furat-fúrat, hurok-húrok

 

uű a szó elején: űz, ügy, üzlet, ütő, ügyelet, üzbég, űrút

üű a szó végén: keserű, könnyű, gyűrű,  mütyürü

üű a szó közepén: fűt, tüzet-tűzet, szüret-szűret, füzet-fűzet, különös, külügy, tűzünk


c) Mondatgyakorlatok:  Figyelje meg az uú és az üű  magánhangzók optikai képét az alábbi szövegben! Idézet Bonnie poitras Tucker: A csend hangjai c. könyvéből.

"Negyedik parancsolat: gyakorold a türelmesség erényét! Ahogy az én történetem is illusztrálja majd, a nem halló ember élete frusztrációk végtelen láncolatából áll. Süketként vagy nagyothallóként két lehetőségünk van. Az egyik az, hogy belelovaljuk magunkat az állandósuló, beteges türelmetlenségbe, a másik pedig az, hogy megtanulunk türelmesnek lenni. Sajnos, én eddig még nem tanultam meg, de nem adom fel.

Ötödik parancsolat: kezeld süketségedet egy csipetnyi humorral! Inkább nevetek minduntalan előforduló apróbb-nagyobb baleseteimen, és nem hagyom, hogy kikészítsenek. Ezzel a módszerrel jobban boldogulok."Felhívás

 
Kérjük, támogassa törekvéseinket adója 1%-ával! Adószámunk: 18181287-1-42

hírlevél

a Hallássérültek Rehabilitációjáért Küzdők Egyesülete hírlevele