125 964

Szájról olvasó tanfolyam - Dr. Borsos Terézia, 2003.

Az M/ P/ B mássalhangzók

Két ajakkal képzett bilabiális zárhangok.
M- folyamatosan ejtett zöngés orrhang
P- zárpattanással képzett zöngétlen szájhang
B- zárpattanással képzett zöngés szájhang

Az optikai kép bemutatása

Optikai képe egyike a legbiztosabban felismerhető hangképeknek, sajnos a három annyira hasonlít egymáshoz, hogy könnyen összetéveszthetők. Megnyugtató, hogy viszonylag  ritkán hallunk vagy ejtünk ki különálló szavakat, a szövegkörnyezetben pedig kombinációval következtetni lehet a helyes értelmezésre. Ha összehasonlítjuk a három ugyanazon a helyen képzett mássalhangzót abból a szempontból, hogy az artikulációban részt vevő izmok mekkora feszültséggel működnek közre azt találjuk, hogy a zár erőssége a zöngétlen P esetén a legfeszesebb, a zöngés B-nél már gyengébb és az orrhangú M-nél a leggyengébb.


Elölnézet, oldalnézet és oldalmetszet:

Az  optikai kép leírása:Az  optikai kép megfigyelése

a)   Olvassa el újra a hangok optikai képének leírását úgy, hogy a képeken és ábrákon figyelje meg a különbségeket.

b)   Vegyen tükröt a kezébe és figyelje meg saját szájmozdulatait miközben az alábbi mondókát mondja: 

Hátamon a zsákom,
zsákomban a mákom,
mákomban a rákom,
kirágta a zsákom,
kihullott a mákom,
elveszett a rákom,
aki szánja károm,
szedje fel a mákom


c)   Figyelje meg a b/p zöngés/zöngétlen hangzók optikai képét ugyanabban a szóban. Ezekben az esetekben a halló ember  is gyakran téveszt:  

babaszappan, babapiskóta, bábszínpad, belapátol, belekap, belép, belépőjegy, belopakodik, bepillant, bepólyál, bepótol, Budapest, kampósbot, pézsmabunda, publikum

d) Figyelje meg az m/p/b időtartamának (rövid-hosszú mássalhangzók) optikai jeleit a következő szópárokban:  

csepeg-cseppen, kopog-koppan, ropog-roppan. topog-toppan, papol - pappal, napol - nappal, lap-lapp,  hopp, ropp, kipp-kopp
csobog-csobban, dobog-dobban, robog-robban, lobog-lobban, libeg-libben, ebbe-abba, több, jobb, szebb, beljebb,
elemel - elemmel, szemel - szemmel, krémez - krémmel, Emma, kommandó, rommal, lommal, summa, számmal, vámmal, zömmel, ímmel-ámmal,  cammog, semmi, bumm! hamm!


Rögzítés

a) Hanggyakorlatok
mi - mé - me - má - ma - mo - mő - mu - mü          pi - pé - pe - pá - pa - po - pö - pu - pü          bi - bé - be - bá - ba - bo - bö - bu - bü
im - ém - em - ám - am - om - öm - um - üm          ip - ép - ep - áp - ap - op - öp - up - üp          ib - éb - eb - áb - ab - ob - öb - ub - üb
imi - émé - eme - ámá - ama - omo - ömö...           ipi - épé - epe - ápá - apa - opo - öpö......      ibi - ébé - ebe - ábá - aba - obo - öbö.....

b) Szógyakorlatok
m/p/b a szó elején:
mancs, majd, mond, múlt, mert, mint, mártás, mászkál, malac, magas, marad, makacs, macska, magyar, módos , mocsok, meder, mese, megye, messze, medve, mérés mázsa, mázas, málna, mályva, málha, májas, márka, mákos, május, mágnes, másik, madár, malom, majom, marós, mackó, mocsár, mokány, moha, molnár, mondat, mutat,  mulat, mukkan, múlik, metél,
pad, park, panasz, pár, pálinka, pohár, polc, posta, póker, puha, puska, púp, perc, persze, pedig, pénz, péntek, pillanat, pincér, piros, pörög, püspök, presszó, professzor, program, plusz, plakát, plazma, ...
bank, banán, barna, barát, bál, bánat, bátor, bor, bolt, bokor, boldog, busz, buli, búcsú, be, belép, beszél, bér, bika, bír, bizony, , börtön, bőr, bőrönd, büfé, bűn, brazil, ..

m/p/b a szó közben:
Emma, ima, , íme, elme, kamat, halmaz, ámul, láma, dáma, ráma, remeg, zsömle, támad, vámol, számol, Tamás, számol, karmol, néma, rémes, hímes, rombol, tombol, gomba, pompa, támla, számla, gomolyag, gumi, téma, 
apa, japán, cipő, repül,  tapad, szappan, paprika, papír, nappali, cseppen, koppan, roppan, répa, csépel, gépel, ápol, április, kopasz, gyeplő, seprű, csépel, toporog, lopakodik, szaporodik,
ebbe, abba, baba, öböl, Ibolya, Csaba, Tibi, kóbor,  lóbál, ablak, labda, dobó, csibész, többen, görbe, háború, háborog, doboz, szoba, uborka, szombat, babgulyás

m/p/b a szó végén: 
lábam, nálam, hátam, áram, álom, három, apám, karám, malom, halom, hallom, hazám, anyám, órám, kutyám, uram, enyém, érem, iszom, szirom, öcsém, tárom, várom, csinálom, mártom, mosom, teszem, jöttem, láttam, győztem, szóltam, szedném, nézném, gondolnám, hinném, vélném,
kap, nap, pap, kalap, szép, nép, lép, táp, ép, púp, kép, gép, csíp, csepp, alap, kalap, terep, szelep, fénykép, hónap, vasárnap,
rab, darab, láb, báb, szab, zab,  jobb, szebb, csúnyább, seb, zseb, göb, arab veréb,

c) Kiegészítő szógyakorlatok

meg:  megad, megáll, megbillen, , megcsinál, megad, megenged, megfordul, meggondol, meggyőz, megír, megjön, megköt, megmos, megnéz, megnyit, megtart, megszül ...
mellé:  melléad, melléáll, mellédől, mellérak, mellétesz, mellébeszél, mellérak, ....
mögé: mögétesz, mögéborít, mögédől, mögéejt, mögéfut, mögégurul, mögészór, mögénéz, ...
-elem, -alom: dörgedelem, engedelem, értelem, érzelem, fegyelem, fejedelem, kereskedelem, hatalom, izgalom, irodalom, unalom, bántalom, siralom, szidalom, szorgalom...
be-: bead, beáll, beborul, befagy, befog, begurul, becsal, becsap, becseng, bedől, beenged, beépít, bekopog, belep, belóg, bemegy, bereked
abba-: abbahagy, abbamarad, ...
p/b egy szóban: babaszappan, babpiskóta, bábszínpad, belapátol, bepillant, belekap, belép, belopakodik, Budapest, kampósbot, pézsmabunda, publikumm
m/b kapcsolat: tombol, rombol, gombol, lombtalanít, dombtető

d) Homonímák (azonos optikai kép)
máj - báj, márt - párt, málna - bálna, márka - bárka, marna - barna, bor - por, mohó - bohó, motor - botor, poros - boros, pók - bók, posta - mosta, majom - bajom, mankó - bankó, benne - menne, perem - merem, Pécs - Bécs, művész - bűvész
apa - ama, kabát - kapát, mama - papa - baba, pápa - bába, ropog - robog, lompos - lombos, gumó - gubó,
lomp - lomb, bab - pap, láp - lám, lom - lop, gém - kém, gém - kép, ...

e) Mondatgyakorlatok: Figyelje meg az m/p/b  mássalhangzók optikai képét az alábbi szövegben! Idézet B.P. Tucker: A csend hangjai c. könyvéből.

"Harmadik parancsolat: vállald a felelősséget mindazért, amivel süketséged jár! minden fenntartás nélkül egyetértek azokkal, akik szerint én nem tehetek arról, hogy süket vagyok, és nem tisztességes dolog azt várni tőlem, hogy , hogy keményebben dolgozzam, vagy hogy többet tegyek le az asztalra, mint mások, csak azért mert süket vagyok. Mindez így igaz: Tényleg nem tehetek róla, és tényleg nem tisztességes dolog. De mások sem tehetnek arról, hogy süket vagyok. Így tehát én sem várhatom azt másoktól, hogy korlátlanul a segítségemre legyenek csak azért, mert süket vagyok. Bár joggal kérek, sőt követelek bizonyos méltányosságot, túlzott előzékenységet nem kérhetek és nem is várhatok, mert a valós világ nem így működik. Mindenek előtt az én felelősségem az, hogy minden igyekezetemmel leküzdjem a süketségemből adódó fizikai korlátokat."


Felhívás

 
Kérjük, támogassa törekvéseinket adója 1%-ával! Adószámunk: 18181287-1-42

hírlevél

a Hallássérültek Rehabilitációjáért Küzdők Egyesülete hírlevele