125 968

Szájról olvasó tanfolyam - Dr. Borsos Terézia, 2003.

A V és F  mássalhangzók

Felső fogsor és alsó ajak résével képzett labiodentális réshang. A V zöngés, az F zöngétlen.

Az optikai kép bemutatása:

A felső ajak olyan mértékben felhúzódik, hogy  a felső metszőfogak jól láthatóak. Ezekhez támaszkodik az alsó ajak. A két hang egymástól csak a szó vagy mondat értelme által különböztethető meg (kombináció).

Elölnézet, oldalnézet és oldalmetszet:Az  optikai kép leírása:Az  optikai kép megfigyelése:

a)   Olvassa el újra a hangok optikai képének leírását úgy, hogy a képeken és ábrákon figyelje meg a különbségeket.

b)   Vegyen tükröt a kezébe és figyelje meg saját szájmozdulatait miközben az alábbi verset mondja:

Fekete országot álmodtam én, 
ahol minden fekete volt,
minden fekete, de nem csak kívül:
csontig, velőig fekete,
fekete,
fekete, fekete, fekete....

c)   Figyelje meg a v/f  zöngés/zöngétlen hangzók optikai képét ugyanabban a szóban. Ezekben az esetekben a halló ember  is gyakran téveszt: 

falevél, favágó, faváz, fuvarozó, fuvallat, fekvőtámasz, felelevenít, felvonó, fösvény, fuvola, fülbevaló, filmfelvevő, vállfa, vészfék, hófúvás, felvidít, felvágott, felolvas, fenevad, felüvölt, főútvonal..


Rögzítés

a) Hanggyakorlatok
vi - vé - ve - vá - va - vo - vö - vu - vü                fi - fé - fe - fá - fa - fo - fö - fu - fü
iv - év - ev - áv - av - ov - öv - uv - üv                if - éf - ef - áf - af - of - öf - uf - üf
ivi - évé - eve - ává - ava - ovo - övö - ...            ifi - éfé - efe - áfá - afa - ofo - öfö...

b) Szógyakorlatok
v/f a szó elején:
van, vastag, vatta, vacak, vágás, vár, város, vonat, vesz, vége, visz, villa, vallás, vadász, varrás, vakond, vágtat, vasárnap, vizsga, vidra, vita, vakáció, váróterem, vállalat, válogatott, verekedik, versenyző, virág, vízcsap, világnézet, villamos, vöröskereszt, vélemény
fa, fű, fog, fáj, fut, fűt, far, folt, fogy, fék, föld, főz, falat, fakanál, farkas, foltos, futkos, fontos, fonat, forog, fekete, fehér, fecske, felleg, Ferenc, Flóra, fizika, fazék, fodrász, forrás, fura, fukar, fedél, festék, figyelem, forint, foglalkozás, felelős, fésű, fénykép, fehérnemű

v/f a szó közben
Éva, övé, óvó, ivó, teve. leves. kever, tévé, páva, láva, tavi, havi, kovács, lovas, kávé, javít, hová?, hívás, divat, téves, szívó, vívó, lövés, szivar, szavak, sövény, lovag...
kefe, kofa, gyufa, pofon, kufár, trafik, trófea, Afrika, Alfonz, elefánt, nefelejcs, ámokfutó, kőfal, telefon, férfi, cipőkefe, porfogó, pöfögő, mafla,
v/f a szó végén
óv, öv, év, ív, MÁV, táv, sav, név, hév, szív, hív, vív, szerv, merev,
puff, blöff, zsiráf, golf, szörf, ...

c) Kiegészítő szógyakorlatok igekötőként használható szavakkal:
végig- végigmegy, végigjár, végigvár, végignéz, végigmér, végiggondol
vele- velemegy, velemarad, velefut
vissza- visszavisz, visszaad, visszatáncol, visszautazik, visszabeszél, visszaugrik
fel- felmér, felborít, feldúl, felemel, felébred, felír, felkínál
félbe- félbeszakít, félbehagy, félbemarad,
félre- félreáll, félrelép, félrenéz, félreugrik, félreüt, félrehajít
felül- felülír, felüljáró, felülemelkedik, felülkerekedik, felülígér
fenn- fennáll, fennhagy, fennmarad, fennforog

d) Homonímák (azonos optikai kép)
faj-vaj, fáj-váj, fő-vő, fény-vény, fér-vér, far-var, félt-vélt, folt-volt, fon-von, fagy-vagy, veszít-feszít, vejem-vejem, Feri-veri, vonal-fonal

e) Mondatgyakorlatok: Figyelje meg a v/f  mássalhangzók optikai képét az alábbi szövegben! /Popper Péter: Belső utak könyve/

"Az igény valóságot szül. A dolgok megvalósulásának az a kezdete, ha makacsul rájuk gondolunk."

Gondolati háttér: Minden, ami igazán fontos, eljön az életünkbe. Személyiségünk, karakterünk, belső igényeink törvényszerűen formálják sorsunkat. A hívásokra válasz érkezik. Sokszor észrevehettük, hogy vágyaink, igényeink megkeresik a tárgyat maguknak. Az emberek megérzik azt, ami bennünk van és eszerint közelednek vagy távolodnak. Azok felelnek, akikkel közös hullámhosszon működik az "adó-vevő berendezésünk." Ugyanabban a városban néha elmagányosodunk, néha sokan körénk gyűlnek. Ezért írhatta tréfásan Füst Milán: "Apróhirdetés. Meglevő szenvedélyekhez tárgy kerestetik!" Szeretnénk szerelmesek lenni - és beleszeretünk valakibe. Ami fontos, azt csöndesen ébren kell tartani magunkban napról napra; egy pillanatra sem szabad elengedni. Egy napon valóság lesz.

Felhívás

 
Kérjük, támogassa törekvéseinket adója 1%-ával! Adószámunk: 18181287-1-42

hírlevél

a Hallássérültek Rehabilitációjáért Küzdők Egyesülete hírlevele