127 267

Szájról olvasó tanfolyam - Dr. Borsos Terézia, 2003.

A Ny, Ty és Gy mássalhangzók

Ezeket a mássalhangzókat a nyelvháttal a felső szájpad közepén képezzük. Nagyon nehezen – vagy egyáltalán nem – különíthetők el egymástól leolvasással. Néha látszik a nyelv és a fogsorok éle, máskor  nyelv- és fognélküli üres szájteret mutat.

Ny A szájpadlás elülső része és a nyelvhát középső része között képzett zöngés zárhang
Ty
zöngétlen zárhang.
Gy A szájpadlás  és a nyelvhát középső részén képzett képzett zöngés zárhang. Laza zár.


Elölnézet, oldalnézet és oldalmetszet:Az  optikai kép leírása:Az  optikai kép megfigyelése

a)   Olvassa el újra a hangok optikai képének leírását úgy, hogy a képeken és ábrákon figyelje meg a különbségeket.
b)   Vegyen tükröt a kezébe és figyelje meg saját szájmozdulatait miközben az alábbi verset mondja:

Lányok, ó ti könnyű-röptű vércsék,
mindig készek véletlen kalandra:
most, hogy rám-gyűrődik a sötétség,
lányok, lányok, mért hagytok magamra?

c)   Figyelje meg a  ny, ty, gy mássalhangzók leolvasási képét ugyanabban a szóban. Alig látható különbség köztük. 
rongyszőnyeg, agyonnyom, agyagedény, tyúknyak, gyártmány, hagyomány,

d)
Figyelje meg a  ny, ty, gy  időtartamának (rövid-hosszú mássalhangzók) optikai jeleit a következő szavakban: 
lány-lánnyal, arany-arannyal, totyog-tottyan, rotyog- rottyan, potyog- pottyan, lötyög- löttyen, konty-konttyal, ponty-ponttyal,  agyal- aggyal, fagyal- faggyal, rongy-ronggyal, vágy-vággyal,

Rögzítés

a) Hanggyakorlatok

nyi- nyé- nye- nyá- nya- nyo- nyö- nyu- nyü
iny- ény- eny- ány- any- ony- öny- uny- üny
inyi- ényé- enye- ányá- anya- onyo- önyö- unyu- ünyü

tyi- tyé- tye- tyá- tya- tyo- työ- tyu- tyü
ity- éty- ety- áty- aty- oty- öty- uty- üty
ityi- étyé- etye- átyá- atya- otyo- ötyö- utyu- ütyü

gyi- gyé- gye- gyá- gya- gyo- gyö- gyu- gyü
igy- égy- egy- ágy- agy- ogy- ögy- ugy- ügy
igyi- égyé- egye- ágyá- agya- ogyo- ögyö- ugyu- ügyü

b) Szógyakorlatok
ny/ty/gy a szó elején:
nyak, nyár, nyom, nyest, nyit, nyerő, nyálas, nyúlós, nyalóka, nyeremény, nyomdok, nyakas, nyegle, nyaralás, nyuszi, nyugdíj, nyomorék, nyirkos
tyúk, tyúkszem, tyúkketrec,
gyanta, gyarmat, gyakran, gyalog, , gyomor, gyors, gyár, gyalu, gyóntat, gyom, gyík,gyönyörű, gyenge,  gyümölcs, gyűrű, gyógyít

ny/ty/gy  a szó közben:
anya, csúnya, kenyér, spanyol, szőnyeg, konyak, kényelmes, tányér, konyha, könyv, tényleg, könnyű, mennyi, mennyei, Sanyi, bánya, lényeges, fényes, fenyves
atya, matyó, potyog, motyog, fortyog, fattyú, hattyú, hártya, kártya, portya, kutya
magyar, agyar, vagyon, szégyen, megye, egyetem, ugye, figyelem, egyenesen, nagyapa, hagyma, gagyog

ny/ty/gy  a szó végén: 
könny, fény, árny, parány, lány, nyeremény, erény, szerény, kémény, bérlemény, arany, függöny, tudomány, takarmány, vélemény
ponty, konty, pötty, zutty,
agy, ágy, egy, így, úgy, amúgy, meggy, Somogy, rogy, fogy, tárgy, gyöngy, göröngy, nagy, varangy

c) Kiegészítő szógyakorlatok teljes hasonulás, összeolvadás,  érzékelésére:
ny+j - nny: anyja (annya), hányja (hánnya)
ty+j - tty: atyja (attya) bátyja (báttya)
gy+j - ggy: hagyjátok (haggyátok)
 

d) Kiegészítő szógyakorlatok  fontosabb toldalékokkal:
-any: alany, arany, villany, higany, zuhany
-ány: adomány, alapítvány, hagyomány, arány, állítmány, dugvány, firkálmány, foszlány, gyártmány, hátrány, hatvány, maradvány
-ény:eredmény, erszény, fösvény, szegény, szekrény, sövény, remény, rendezvény sütemény, szerzemény, vélemény, szövődmény
-ony: alkony, asszony, bársony, horgony, mákony, iszony, zubbony, alacsony, aluszékony, vékony, folyékony, olvadékony
-tyó: atyó, bátyó, lotyó, Berettyó, matyó, szipirtyó
-tyű: billentyű, csengettyű, emeltyű, herkentyű, pörgettyű, röppentyű, töpörtyű
 

e) Mondatgyakorlatok: Figyelje meg az  ny/ty/gy  mássalhangzók optikai képét az alábbi szövegben!

Idézet Popper Péter Belső utak könyve című művéből:

"Csak az egyértelmű cselekvés hatásos. A bizonytalan cselekvés bizonytalan eredményt szül.
Gondolati háttér: A világban az akció-reakció törvénye uralkodik. Amennyire koncentrált erőt fejtek ki egy irányban, olyan koncentrált hatást fogok elérni. Csak határozott kérdésre kapok határozott választ. Vannak alapvető élethelyzetek, amelyekben csak egyértelműen szabad cselekedni. Ha már töprengek, vacillálok - akkor ne cselekedjem. Ha gondolkozni tudok azon, hogy megházasodjam-e, szülessen-e gyermekem, hivatást változtassak-e - akkor ne tegyem. Meg kell várnom, míg a dolgok egyértelművé tisztulnak bennem - akkor könnyen és határozottan tudok cselekedni. És ez meghozza az eredményt."

Felhívás

 
Kérjük, támogassa törekvéseinket adója 1%-ával! Adószámunk: 18181287-1-42

hírlevél

a Hallássérültek Rehabilitációjáért Küzdők Egyesülete hírlevele