125 964

Szájról olvasó tanfolyam - Dr. Borsos Terézia, 2003.

A S, CS és ZS mássalhangzók

S folyamatosan képzett zöngétlen  réshang,
Cs
kombinált zöngétlen zár-réshang.
Zs folyamatosan képzett zöngés réshang,
 

Az optikai kép bemutatása
A fogmeder mögötti részen, (postalveoláris) a nyelvhát elülső részével, ill. nyelvheggyel, nyelvperemmel  képzett réshang. a nyelv hegye az alsó fogsor hátához, vagy tövéhez támaszkodik, a nyelv hátán középen rés keletkezik. a nyelvhát pereme érinti a szájpadlást. A S és Zs folyamatosan képzett hangok, míg a C esetében a nyelv a felső szájpadot pattanásszerű mozgással hagyja el, miáltal a fogak közötti távolság enyhén, alig láthatóan megnövekszik. A képzés során az ajkak az
O hangéhoz hasonló közepesen kerekített állást vesznek fel úgy, hogy az ajkak közt mindkét fogsor jól látható.

Elölnézet, oldalnézet és oldalmetszetAz  optikai kép leírása:Az  optikai kép megfigyelése

a)   Olvassa el újra a hangok optikai képének leírását úgy, hogy a képeken és ábrákon figyelje meg a különbségeket.
b)   Vegyen tükröt a kezébe és figyelje meg saját szájmozdulatait miközben az alábbi mondókát mondja:

Esik eső, nem süt a nap
Annus, Sanyi otthon vannak,
okos kislány most nem sétál,
otthon ül, vagy ablakban áll.
Ess eső hevesen,
nőjön a fű kedvesen,
fényesedjen a faág,
mosolyogjon a világ.


c)   Figyelje meg a  folyamatosan ejtett s és zs, valamint pattintott cs hang  optikai képét ugyanabban a szóban. Ugyancsak nehéz elkülöníteni a két folyamatosan ejtett zöngétlen hangot: s és zs.  Ezekben az esetekben a halló ember  is gyakran téveszt: 
morzsás, parazsas, pezsgés, pezsgőspohár, rizses, rózsás, rúzsos, torzsalkodás, zsebes, zsebkés, zsémbes, zsinórírás, zsinóros, zsíros, zsírosodik, zsoldos, zsugorítás
sípcsont, sárcsomó, rúzscsonk, rózsacsokor, csészés, csúszós

d)
Figyelje meg a s, cs, zs  időtartamának (rövid-hosszú mássalhangzók) optikai jeleit a következő szavakban: 
hasal- hassal, késel- késsel, vasal- vassal, fussunk, jussunk, alkossunk, kilincsel- kilinccsel, locsog- loccsan, tocsog- toccsan, fröcsög- fröccsen, recseg- reccsen, rozzsal, rúzzsal törzzsel,

Rögzítés

a) Hanggyakorlatok

si- sé- se- sá- sa- so- sö -su- sü
is- és- es- ás- as- os- ös- us- üs
isi- ésé- ese- ásá- asa- oso- ösö- usu- üsü

csi- csé- cse- csá- csa- cso- csö- csu- csü
ics- écs- ecs- ács- acs- ocs- öcs- ucs- ücs
icsi- écsé- ecse- ácsá- acsa- ocso- öcsö- ucsu- ücsü

zsi- zsé- zse- zsá- zsa- zso- zsö- zsu- zsü
izs- ézs- ezs- ázs- azs- ozs- özs- uzs- üzs
izsi- ézsé- ezse- ázsá- azsa- ozso- özsö- uzsu- üzsü

b) Szógyakorlatok
s/cs/zs a szó elején:
sajnos, saláta, sarok, sárga, sok, soha, só, sugár, súg, siet, sima, sí, se, segít, semmi, sétál, sör, sötét, sült, siket, spanyol, sport, svéd, svájci, skót, skála, sáska, suttog, surran, sakk, semmi, sétahajó, sárga, sötét, sürgés, súlyemelés,
csak, család, csárda, csokor, csomag, csont, csónak, csobog, csukló, csurran, cseppen, csokoládé, csuka, csúnya, csinos, csirke, csenget, csend, csecsemő, csörög, csütörtök, csöbör, csökken, csoda, csók, csöröge, csúszómászó,  csalimese,
zsarnok, zsalu, zsák, zsálya, zsámoly, zsold, Zsolt, Zsófia, Zsigmond, Zsuzsa, zsugori, zsiráf, zsíros, zsúfolt, zseb, zsemle, zsűri, zsákbamacska

s/cs/zs  a szó közben:
vasaló, hasal, ásó, korsó, borsó, mosó, posta, mester, mesél, tusol, festő, késő, véső, eső, kosár, rostál, mostoha, rostos, másol, fásít, esély, harsog, harsány, versek
locsoló, bocsok, mocsok, kocsonya, köcsög, ecset, mecset, fecseg, kecses, acsarog, facsar, vacsora, tócsa, becses, felcser, harcsa, Marcsa, bécsi, karcsú, Tercsi, vércse
mazsola, uzsonna, Erzsi, Zsuzsi, morzsa, perzsa, hátizsák, mázsa, torzsa, Berzsenyi, bőrzsák, Izsák, Gazsi, pázsit, dézsa, dörzsöl, Pozsony,

s/cs/zs  a szó végén: 
kés, kerítés, kas, kos, hús, tus, Etus, Mókus, kapus, bús, trópus, borús, darus, hatos, kalapos, lakatos, alapos, fokos, okos, zajos, piszkos, mocskos, ős, ötös, erős, hős, farkas, garas, hármas, leves, les, lakás, rakás, más, pompás, lopás
papucs, kalács, bocs, pamacs, meccs, kapocs, makacs, bekecs, Bécs, Pécs, Inárcs, kukucs, kalapács, öcs, fakopács, Lukács, mécs, kulcs,
törzs, rozs, rúzs, gúzs, garázs, darázs, Balázs, Párizs, varázs
 

c) Kiegészítő szógyakorlatok  fontosabb toldalékokkal:
-s: adós, átlós, bogyós, csatlós, csikós, csomós, diós, mákos, dugós, fájós, fogadós
-as: alkalom- alkalmas, árny- árnyas, bizalom- bizalmas, ág- ágas, férfi- férfias, fog- fogas
-ás: adás, adogatás, adományozás, akadás, alapozás, alkalmazás, alkotás, alvadás, apadás
-es: becsületes, bilincses, bődületes, bőséges, címzetes, cseles, deres
-és: becslés, becsülés, berregés, büntetés, beszélés, bélelés, csepegés, csengetés, cserjés, csevegés
-os: ablakos, alapos, alattomos, álmos, általános, árnyékos, bámulatos, bársonyos, bánatos, kapatos, okos, ragacsos
-ös: bőrös, bűnös, bűvös, bűzös, dühös, füstös, gőzös, gyöngyös, gyümölcsös
-csa, -cska: anyácska, aprócska, ócska, lapocska, napocska, talicska
-acs: gyutacs, kutacs, ragacs, ripacs, szivacs
-ács: forgács, kopács, kovács, tanács

d) Homonímák (azonos optikai kép)
seb- zseb, sír- zsír, csík- sík, saru- zsaru, sekély- csekély, mozsár- mocsár, eset- ecset, ásol- ácsol, kas-kacs

e) Mondatgyakorlatok: Figyelje meg az s/cs/zs  mássalhangzók optikai képét az alábbi szövegben!

Idézet Popper Péter Belső utak könyve című művéből:
"A beszédem akkor lesz egy velem, ha jóakarattal igazat és fontosat mondok annak, akit megillet."
Gondolati háttér:
Mennyi energiát fecséreltünk el fecsegésre, amikor üres szavakat váltottunk üres emberekkel. Sokat beszéltünk magunkról, keveset hallgattunk másokat. Már sok baj származott a fölösleges beszédből. Abból soha, ha hallgatni tudtunk. Nem kötelességünk, hogy mindig szórakoztassunk másokat. Nem fontos, hogy mindig szerepeljünk és érdekesek legyünk. Meg kell tanulnunk, hogy kinek mit - érdemes elmondani. És hallgathatunk is, ha nincs lényeges mondanivalónk.

Felhívás

 
Kérjük, támogassa törekvéseinket adója 1%-ával! Adószámunk: 18181287-1-42

hírlevél

a Hallássérültek Rehabilitációjáért Küzdők Egyesülete hírlevele