127 268

Szájról olvasó tanfolyam - Dr. Borsos Terézia, 2003.

Az angol és a magyar nyelv összehasonlítása a szájról olvasás szempontjából

 

A szájról olvasás alapja a beszédhangok optikai képének megfigyelése, megtanulása és gyakorlása. Figyeljük meg, hány beszédhang optikai képét kell felismernie, rögzítenie egy angol, és hányét egy magyar szájról olvasónak:

Az angol ábécében 5 magán- és 21 mássalhangzó van. Összesen 26 beszédhang.
A magyar ábécében 14 magán- és 26 mássalhangzó van. Összesen 40 beszédhang.


A magyar ábécé tehát 14 hanggal gazdagabb, ráadásul magánhangzóink közül az O és Ö, az U és Ü leolvasási képe teljesen megegyezik. A két hang között mindössze nyelvállás különbség van, ami azonban nem látható. A magyar nyelvet az angol nyelvből teljesen hiányzó, a magyarban viszont nagyon gyakran előforduló NY, TY és a GY gazdagítja, melynek képzése szintén nem látható.

Rövid szavak leolvasása lényegesen nehezebb, mint a hosszú, többszótagú szavaké. Különösen akkor nehéz, ha a rövid szó olyan mássalhangzót tartalmaz, melynek képzése nem látható. Például olyan hárombetűs szó, amelyben két magánhangzó és egy mássalhangzó van (anya, agya, atya, eke, ege stb).


Angol: 525 db
Magyar: 3.724 db volt ilyen


Olyan hárombetűs, amelyben egy magánhangzó és két mássalhangzó van:

Angol: 4.410 db
Magyar: 10.108 db volt ilyen

A szótagszám növekedésével a különbség egyre erősebben nő. Az abab, baba, abba típusú négy betűs kétszótagú szavak esetén:


Angol: 11 025 db
Magyar: 70.756 db

Nyelvészek megvizsgáltak egy 22 000 szót tartalmazó magyar-angol és angol-magyar kisszótárt. Kigyűjtötték és megszámolták az egy- és kétszótagú szavakat.

Angol: 4 523 db
Magyar: 7 146 db

Megvizsgáltak továbbá egy angol nyelvkönyvben található összes magyar és angol mondatot. (Ebben a könyvben több mint 5000 eredeti angol és neki megfelelő magyar mondat volt.) Azt találták, hogy a magyar mondatok minden tekintetben tömörebbek, mint az angol.
Ha fellapozunk egy angol-magyar szótárt láthatjuk, hogy a magyar szavak lényegesen rövidebbek, mint az angol kifejezések. Ez a magyar nyelv tömörségét fejezi ki a „dagályos” angollal szemben. Lássunk néhány példát a tömörségbeli különbség érzékeltetésére:


What do you say it in English? (7 szó, 9 szótag, 24 betű)
Hogy mondod angolul? (3 szó, 6 szótag, 17 betű)


Peter sets himself to do the homework. (7 szó, 10 szótag, 31 betű)
Péter nekilát leckét írni. (4 szó, 9 szótag, 22 betű)

Have you got a younger sister? (6 szó, 8 szótag, 24 betű)
Van hugod? (2 szó, 3 szótag, 8 betű)

Egyértelműen látható, hogy az angol mondat gyakran kétszer annyi szóból áll, mint a magyar. Ha egy szájról olvasó nem tud leolvasni egy rövid szót, a dagályos mondatszerkezetben a sok többi szó segít kombinálni, következtetni.
Gyakran a jól halló angol is csak a szövegkörnyezetben érti meg egy-egy szó jelentését. Ezért van az, hogy ha angol szöveget fordítunk, igen sokszor kell gondolkodni, találgatni, hogy egy szó sok jelentése közül melyik illik oda, mit akarhatnak vele kifejezni.


Az angol set szónak 147 jelentése van.


A magyarban ritkán van egy szónak háromnál több jelentése.
A magyar szájról olvasót a gazdag szókincs és a kombinációs készség segítheti. Ezt csak nagy türelemmel, kitartással és sok-sok gyakorlással képes megszerezni.


Felhívás

 
Kérjük, támogassa törekvéseinket adója 1%-ával! Adószámunk: 18181287-1-42

hírlevél

a Hallássérültek Rehabilitációjáért Küzdők Egyesülete hírlevele