127 267

Szájról olvasó tanfolyam - Dr. Borsos Terézia, 2003.

Az I magánhangzó

Koncentrációs előgyakorlat: (A figyelemmel nem szabad elkalandozni!)

Hétfőn kivit eszem, kedden ribizlit, szerdán kivit eszem, csütörtökön ribizlit, pénteken kivit eszem szombaton ribizlit, vasárnap kivit eszem és ribizlit. Visszafelé is!                    

Az optikai kép bemutatása:

Legszűkebb ajakréssel és zárt állkapocs-nyitásszöggel képzett magas  palatális hang. A nyelvhát elülső része erősen feldomborodik és érinti a szájpadlást, a nyelv hegye az alsó fogsor belső felszínére támaszkodik.

Elölnézet, oldalnézet és oldalmetszet:Az optikai kép leírása:

Mit látunk?

A legnagyobb fokú szájzug hátrahúzás látható, a pofaizomzat domború. Az ajkak egymással párhuzamosak, feszesek, a fogak fent is lent is jól látszanak és nagyon közel vannak egymáshoz. a fogak mögött előtűnik a nyelv. Az állkapocs nyitásszöge zárt.

Mit nem látunk?

A nyelvcsap zárja az orrüreg felé vezető utat, tehát az i magánhangzó is szájhang.

Az optikai kép megfigyelése

Olvassa el újra a hang optikai képének leírását úgy, hogy vessen egy-egy pillantást a képekre, ábrákra és figyelje meg az olvasottakat!

Helyezkedjen el kényelmesen a székben, vegyen tükröt a kezébe és figyelje saját szájmozdulatait, miközben az alábbi verset mondja lassan és hangosan:

Itt és így: egyenes

igazi és istenes.

Ott és úgy kanyarul

igen könnyen mélybe hull.

Hangkontrasztok: (azonos mássalhangzók mellett optikailag jól elkülöníthetők a magánhangzók közti különbség, mely a szó értelmét is megváltoztatja)

bír-búr-bér-bőr, míg-még-mag, hír-húr, víg-vág,

 Rögzítés 

a) Hanggyakorlatok:

mi-pi-bi-vi-fi-ni-ti-di-szi-ci-zi-si-cs-zsi-nyi-tyi-gyi-ki-gi-hi-ji

imi-ibi-ipi-ibi-ivi-ifi-ini-iti-idi-iszi-ici-izi-isi-icsi-izsi-inyi-ityi-igyi, stb..

b) Szógyakorlatok

 szó elején:  íz, idő, irány, ibolya, ital, ima, irat, iroda, Imola, iridium, ici-pici

 szó végén: méri, kéri, érzi, téli, nyári, lári-fári, Klári, Márti, gyári, irodalmi

 szó közepén: biccen, billen, minimum, kivirul, Kinizsi, mirigy, fizika, visít, sikít


c) Mondatgyakorlatok:  Figyelje meg az magánhangzó optikai képét az alábbi szövegben! Idézet Bonnie poitras Tucker: A csend hangjai c. könyvéből.

 " Ötödik parancsolat: kezeld süketségedet egy csipetnyi humorral! Inkább nevetek minduntalan előforduló apróbb-nagyobb baleseteimen, és nem hagyom, hogy kikészítsenek. Ezzel a módszerrel jobban boldogulok.

Hatodik parancsolat: rendelkezz annyi kommunikációs készséggel, amennyivel csak bírsz! Szerencsésnek mondhatom magam, mert nagyon jól megtanultam beszélni, és tökéletesen tudok szájról olvasni. De nincs minden süketnek ekkora szerencséje, és főleg azoknak nincs, akik nem használhatnak hallókészüléket (bár ma már a modern technikának köszönhetően a legtöbb halláskárosult gyerek meg tudja tanulni, miképp hasznosíthatja maradék hallását annak érdekében, hogy – még ha különböző érthetőségi fokon is – megtanuljon beszélni). Ám akármilyen kommunikációs képességeink vannak is nem hallóként, ne érjük be azzal, amink van! Állandóan azon töröm a fejem, hogyan javíthatnám kommunikációs körülményeimet. Ügyvédként is azt tapasztaltam, hogy akkor van a legtöbb bajom, ha nem gondoskodom előre arról, hogy az adott kereteken belül megteremtsem a kommunikáció szükséges feltételeit. A tervezés mindennek az alfája és ómegája."


Felhívás

 
Kérjük, támogassa törekvéseinket adója 1%-ával! Adószámunk: 18181287-1-42

hírlevél

a Hallássérültek Rehabilitációjáért Küzdők Egyesülete hírlevele