125 964

Dolgozat

Debreceni Egyetem

Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar

4220 Hajdúböszörmény

Désány István u. 1-9.

 Hallássérültek Rehabilitációjáért Küzdők Egyesülete

(HARKE)

Nonprofit szektor és menedzsmentje II.

Borsi Csaba

 

Kápolnási Andrea

andragógia III., levelező

2009. november 25.


1.    A szervezet célcsoportja:

Az ország bármely részén hallássérüléssel élő emberek.

2.    A szervezet küldetése, célkitűzései:

Az Egyesület Alapszabályában megtalálható, mint „a HARKE célja”:

„Segíts másoknak, akkor más is segít rajtad”- jól ismert mondás jegyében: segítséget kíván nyújtani a hallássérülteknek (siket és nagyothalló), hogy saját kezükbe vehessék sorsuk irányítását.

Þ    Az egyesület tagjai élő példák, érzelmi támogatást nyújtanak a megváltoztathatatlan elfogadásában. Önsegítő csoport: kimozdítja őket elszigeteltségükből, megelőzve a depresszió kialakulását. Segítség az elmagányosodás ellen.

Þ    Együttműködés szakemberekkel: audiológusok, orr-fül-gégész szakorvosok, hallókészülék forgalmazók, audioterapeuták, pszichológusok, gyógypedagógusok, logopédusok, jogászok – cél: szakmai információkkal rendelkezhessen az egyesület, hogy a rászoruló tagjainak ellátásában közreműködjön.

Þ    Együttműködés munkaügyi szakemberekkel a hallássérültek sajátosságaira figyelemfelkeltéssel, hogy a hallássérült állapot bekövetkeztekor az egyén ne maradhasson magára.

Þ    A csoport határozottabban képviselheti az egyént hivatalos fórumokkal szemben, nagyobb befolyást gyakorolhat a hivatásos gondozási rendszerre.

Þ    További cél, a szabadidő hasznos eltöltése és ennek keretében:

­      egészségmegőrző, betegség megelőző,

­      nevelő-, oktató-, képességfejlesztő, ismeretterjesztő,

­      kulturális- és

­      szabadidős sporttevékenység.

Þ    Információkérés minden szakterületről, ahol rendelkeznek hallássérült emberek életminőségét javító lehetőségekkel, elképzelésekkel, megoldásokkal. Ezen információk gyors eljuttatása.

Þ    Tapasztalatszerzés a volt szocialista országok nehéz helyzetben lévő, hallássérültekkel foglalkozó szakembereinek és civil szervezeteinek eddigi munkájáról.

Þ    Lehetőségek keresése a kölcsönös cserekapcsolatok kialakítására, együttműködések kötésére, hogy együttesen nyomozzanak a fejlett, nyugati államokban már kialakult hallássérülteket segítő szolgáltatások után.

Þ    A HARKE alapító tagok közül és a jelentkezők közül többen születésüktől, vagy kisgyerekkoruktól hallássérültek (siketek vagy nagyothallók): többen tapasztalták, hogy milyen különbségek vannak a neveltetés, az életmód, a szemlélet tekintetében a halláshiánnyal rendelkezők között. Az oka az információ hiányból származó tájékozatlanság, amit a hallássérült kisgyermekek esetén fejlettebb módszerekkel, más, a gyermekre odafigyelő, gazdagabb országokban már ismert és fejlődő szakszerű pedagógiai foglalkozásokkal személyre szabottan fejleszthetőek. Erre a célra szakembereket keresnek. Tájékoztatásokat adnak a hallássérült kisgyermeket nevelő szülőknek. Segítséget adnak és példamutatással szolgálnak a már magasan képzett, szakmákkal rendelkezők.

Þ    A HARKE tagjai közül többen a hallássérülésük miatt diszkriminációban részesültek. Rájöttek, hasznos, ha, diszkriminációt megélt sorstársaknak az elszenvedett események orvoslására, vagy akár megelőzésére, képzéseket tartanak. Ezt a HARKE elsősorban magasan képzett, emberi jogokhoz is értő hallássérült, szakmailag kompetens személyek segítségével teszi, erre keres forrásokat. Így személyre szabottan, egy hallássérültek számára elérhető, hallássérült szemszögből felállított jogvédő szolgálat indítása kezdődhet el.

Þ    A HARKE tagjai az egyesületi munka során tapasztalták, hogy a kommunikáció fejlesztése időszerű szakmai és technikai szempontból is. Szükség van az érdekérvényesítő, közéleti szerepet felvállaló hallássérült civilek képzésére (médiakapcsolatokhoz szükséges ismeretek, a public relations ismeretei, a pályázati tanácsadás, projekt menedzsment).

A fenti célok megvalósításával a HARKE az alábbi cél szerinti közhasznú tevékenységeket végzi:

­      egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység,

­      szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása,

­      tudományos tevékenység, kutatás,

­      nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,

­      kulturális tevékenység,

­      gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet,

­      hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,

­      emberi és állampolgári jogok védelme,

­      a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység,

­      sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével,

­      rehabilitációs foglalkoztatás,

­      munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások,

­      közhasznú szervezetek számára biztosított - csak közhasznú szervezetek által igénybe vehető – szolgáltatások

Mindezeket röviden összefoglalva:

Þ    A HARKE küldetése: a hallássérültek teljes körű megértését kezdeményezni, a társadalom számára elfogadottá és ismertté tenni gondjaikat. Cél: a gondokkal rendelkező hallássérült félelmét eloszlatni: olyanná tenni, aki önálló autonóm személyiség, aki elviseli saját fogyatékosságát, és emellett megtanulja az emberekkel való kommunikációt a saját képességei szintjén.

Þ    Rövid és középtávú tervek:

­      hallássérült felnőttek foglalkoztatásának bővítése,

­      képzések minden kommunikációs nehézséggel rendelkező számára,

­      hallássérültek számára jelenleg korlátozott szakképesítési lehetőségek bővítésének szorgalmazása,

­      audioterapeuta képzés meghonosítása Magyarországon,

­      írótolmácsolás fejlesztése, szolgáltatás bevezetése.

Þ    Ezen kívül:

­      Érdekérvényesítés az állami, kormányzati szervek, gazdasági szféra felé.

­      Új, rehabilitációs szolgáltatások külföldön elismert és hatékony módszereinek felkutatása és adaptálása magyar nyelvre: beszédkészség fejlesztése a gyerekkorban, és a felnőtt korban hallásukat vesztett személyek számára, önismereti tréningek az önbizalom és kommunikációs készségek fejlesztése érdekében.

­      PR technikák bevezetése a hallássérültek széles körű felvilágosítása és informálása érdekében, ugyanakkor a társadalmi tudatformálás kialakítása a hallássérült emberek széles körűen megismertetendő sajátosságainak bemutatásával.

3.    Története:

Ezzel kapcsolatban idézném Mecsné Fullajtár Ildikó e-mail-jét:

„A HARKE alapítók mind SINOSZ (Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége) tagok vagyunk.
Itt a nagyszabású álmainkat nem hallgatták meg, vagy ha igen, kinevettek…
Mi nagyothallók vagyunk többségben és eléggé jól képzettek.
Integráltan nőttünk fel.
Nem kapunk munkát, állást, lehetőséget, hogy tudásunkból éljünk.
Kényszerítettek rokkantnyugdíjba.
Tehát, mi azt valljuk, hogy kommunikációs akadálymentesítésünket mi magunk tudjuk megoldani, azáltal, hogy igényeinket megfogalmazzuk. Mi fogyasztók vagyunk és nem elesett gyámkodásra szorulók…
Kérünk:
- megfelelő információt, mindannyiunk, sorstársaink számára azon a módon, ahogyan a legjobban érti meg. Ez lehet akár jelnyelv, akár írás, vagy orális élő beszéd.
Mi is kell, tegyünk ezért, megtanulunk megfogalmazni kéréseinket.

Az alapítás évében kinevették ötletünket, hogy számunkra szájról olvasási tanfolyam és beszédgyakorlat kell.
Ugyanakkor önbizalom fejlesztés, és megértő hallásnevelés.
Kapunk hallókészüléket, de nem hallunk vele. Hazazavarnak, a kezünkbe nyomva a készüléket, hogy otthon próbálgassuk.
Igen ám, de ahogyan feltesszük, nagyon erősen szól, belevág a fülünkbe pl. a vízcsap hangja, nagyon fáj… hát, erre ledobjuk, és a sarokba tesszük.
stb..
Tehát, emiatt összeálltunk 14-en és alapítottuk a HARKE-t.
Az alapítás 2003. júliusban történt, sajnos, javítást kért a bíróság.
Végül november 13-án bejegyeztek, alapszabályunk kelte 2003. október 17.

Az alapítás után mi voltunk először Magyarországon, akik írótolmácsolással adtunk elő a taggyűlésen beszélgetésünket. Tehát, egy kollega, hallás után gépírással és kivetítővel írta a mi beszélgetésünket. 2003. december 14.-én.

Aztán, a folytatást sajnos, a tagok nem igazán értik, ahhoz hogy ezt a programsorozatot végigvigyük, amiket én csináltam, kell:
- közgazdasági ismeret,
- vállalkozói szellem,
- befektetett idő, és rengeteg plusz tanulás a szabadidőben,
- sok kis jövedelem arra megy, hogy tanulmányokat folytassak..
Legfőbb segítségem a férjem volt, kitűnő pályázatíró.

Hát, pl. én a negyedik diplomámat szereztem meg idén, PR szakértő vagyok.

A szomorú, hogy ma sem kapnék állást, nem hiszem, hogy a korom számít, hanem a hallásom, illetve a hiánya.”

ezek mellet néhány eddigi programjukat említhetném:

Þ    2003. dec. 14. - első taggyűlés: bemutatták az „írótolmácsolást” – ez egy QWERTY billentyűn gépelt szöveg projektorral történő kivetítése a falra.

Þ    Audioterápia kísérletek (Belügy Minisztériumi pályázat, EQUAL): kommunikáció – fejlesztés.

Þ    Siket felnőttek számára jelnyelvi digitális írástudás oktatás (VII. ker., EQUAL)

Þ    Jelnyelvi tolmácsszolgálat Pest megyében (jelnyelven, orális tolmácsolás, írásos tolmácsolás - FOKA)

Þ    IT - mentor projekt (2005. júl. – 2007. aug.): az önálló munkavégzésre, projektszemlélet elsajátítására kívánja megtanítani a résztvevő hátrányos helyzetű csoportot. A hallássérült IT-mentorjelöltek speciális felkészítést kaptak: fejleszthették beszédkészségüket, kommunikációs önismeretüket, hallástechnikájukat, mozgáskultúrájukat, számítástechnikai alapismereteiket. Hét területre lehetett szakosodni: számítógépes kultúra terjesztését végző közösségi hálózatüzemeltető, képzési pályázatokat feltérképező felnőttképzési konzulens, a képzésben részt vevő hallgatóknak személyes segítséget nyújtó távoktatási tutor, fejlesztési pályázatokra „vadászó” innovátor, honlap karbantartó, „kisvállalkozások rendszergazdájaként” dolgozó hálózati rendszerüzemeltető, vezetői asszisztens.

Pár szóban az EQUAL-ról (2005. jan. – jún., 2007. júl. – 2008. okt.):

Þ    Kommunikációs tréningek (az audioterápia mintából):

­      Szájról olvasás,

­      Beszédápolás,

­      Viselkedés és testbeszéd kultúra tudatosítása,

­      Jogi ismeret

Þ    Szakmai ismeretek:

­      Informatikai szakmai ismeret

Þ    Foglalkoztatási tapasztalatok: integráltan a nyílt munkaerőpiacon.

Þ    Disszemináció, tapasztalatok átadása

 

4.    Szervezeti felépítése:

Szintén megtalálható az Alapszabályban „A szervezet működése” fejezetben.

Mint közhasznú szervezetnek, legfőbb szerve a taggyűlés, mely nyilvános.

Þ    a HARKE elnöksége hívja össze szükség szerint, de legalább évente egyszer.

Þ    a HARKE elnöke, vagy egy általa kijelölt személy vezeti.

Þ    határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza.

Þ    Titkos szavazással: az elnökség-, a felügyelő bizottság tagjainak megválasztása.

Þ    határozata meghozatalához kétharmados többség szükséges a HARKE megalakulásának, egyesülésének, feloszlásának kimondásához, valamint az alapszabály elfogadásához, illetve módosításához.

Þ    éves beszámoló és a közhasznúsági jelentés elfogadása a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik.

Þ    taggyűlés határozatképes, ha a szavazásra jogosult tagok több mint 50%-a jelen van.

Az Elnökség

Þ    HARKE élén, a taggyűlés által, titkos szavazással, 5 évre választott, 5 fős elnökség áll, akiknek tisztsége a következő:

­      elnök: Az elnök képviseli a HARKE-t, szervezi a HARKE tevékenységét, gondoskodik a határozatok végrehajtásáról.

­      elnökhelyettesek: Vezetik a tagnyilvántartást, segítik az elnököt a taggyűlés előkészítésében, felelősek a kapcsolatok ápolásáért.

­      Elnökségi tag: Segíti az elnököt munkájában, elvégzi az elnökség által reá bízott feladatokat.

­      titkár: a HARKE adminisztratív (operatív) ügyintézése.

Þ    hatáskörébe tartozik:

­      folyamatos ügyeinek intézése,

­      programjainak szervezése,

­      taggyűlés előkészítése,

­      éves gazdálkodási terv taggyűlés elé terjesztése,

­      éves elszámolás elkészítése, taggyűlés elé terjesztése

­      taggyűlési határozatok végrehajtása,

­      beszámolás tevékenységéről a közgyűlésnek,

­      kapcsolattartás más társadalmi szervezetekkel,

­      új tagok felvétele,

­      tagnyilvántartás vezetése,

­      felszólítja a tagdíjat nem fizetőket,

­      törli a nyilvántartásból azt a tagot, aki felszólítás ellenére sem fizette be a tagdíjat, aki a HARKE-ből kilépett, vagy meghalt,

­      bevezeti a taggyűlés és az elnökség határozatait a határozatok könyvébe.

Þ    elnökségi ülést negyedévente legalább egyszer össze kell hívni. Az ülést az elnök hívja össze írásban.

Þ    elnökségi ülés határozatképes, ha a tagoknak több mint 50 %-a jelen van.

Þ    Határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza.

Þ    az elnök, távollétében a titkár vezeti.

Þ    Határozatok Könyve: döntések tartalma, hatálya, időpontja, a határozatot hozó szerv neve, valamint a szavazatok aránya, nyílt szavazás esetén a támogatók, és ellenzők neve is. Külön könyvben kell nyilvántartani a taggyűlés és az elnökség határozatait.

Þ    éves rendszerességgel a közhasznúsági jelentést előkészíti, mely tartalmazza az 1997. évi CLVI. törvény 19. §. /3/ bekezdésében foglalt kimutatásokat, beszámolókat. A közhasznúsági jelentést a taggyűlésnek kell elfogadnia.

Þ    befektetési tevékenységet nem végez, ezért befektetési szabályzatkészítési kötelezettsége nincs.

Þ    A cél szerinti tevékenységből eredő bevételeket és kiadásokat, illetve a vállalkozási tevékenységből eredő bevételeket és kiadásokat elkülönítetten kell nyilvántartani.

Felügyelő bizottság

Þ    három tagú felügyelő bizottság – a gazdálkodást ellenőrzi.

Þ    elnökét és tagjait a taggyűlés választja titkos szavazással 5 (öt) évre.

Þ    szükség szerint tartja üléseit

Þ    Az elnökség éves beszámolója és a közhasznúsági jelentés tervezetét előzetesen el kell fogadnia.

Þ    a vezető tisztségviselőktől jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a közhasznú szervezet könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja.

Þ    köteles az intézkedésre jogosult vezető szervet tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy:

­      a szervezet működése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit egyébként súlyosan sértő cselekmény történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezetőszerv döntését teszi szükségessé,

­      a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.

Þ    Az intézkedésre jogosult vezetőszervet a felügyelő bizottság indítványára össze kell hívni.

Þ    Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében a szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a felügyelő bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet.

Þ    határozatképes, ha legalább két tag jelen van

Þ    az elnökség működési szabályait kell alkalmazni.

A HARKE felett az ügyészség törvényességi felügyeletet gyakorol.

 

5.    Bevételeinek, kiadásainak szerkezete

Általánosságban szintén megtalálható az Alapszabályban („A HARKE gazdálkodása”).

Þ    rendes tagok által befizetett tagdíjakból,

Þ    jogi személyek, magánszemélyek, pártoló tagok felajánlásából, hozzájárulásából,

Þ    a pályázatok útján nyert összegekből

gazdálkodik.

Þ    rendes tagok: évi tagdíjat fizetnek, melynek összegét a mindenkori évi rendes közgyűlés határozza meg. Ez az összeg jelenleg 2.500 Ft/év/ rendes tag. A Közgyűlés ezt az összeget az inflációval arányosan növelheti, csökkenteni nem lehet.

Þ    pénz bevételezésénél mindig be kell tartania a bizonylati fegyelmet, és a számviteli törvény előírásait.

Þ    célja megvalósítása gazdasági feltételeinek biztosítása érdekében gazdasági vállalkozási tevékenységet is folytathat, mely tevékenység azonban a HARKE-nek kizárólagosan csak másodlagos tevékenysége lehet, és nem veszélyeztetheti a HARKE közhasznú céljait. Az ebből befolyó nyereséget a HARKE csak a HARKE céljainak elérésére használhatja fel. A tagok között nyereség semmilyen jogcímen nem osztható fel.

Þ    tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok a tagdíj megfizetésén túl a HARKE tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek.

Bevételek:

 

Részletezve a lehetséges bevételi források:

Þ      támogatás alapítótól

Þ      támogatás központi költségvetésből

Þ      támogatás helyi önkormányzattól

Þ      pályázati úton elnyert támogatás

Þ      közhasznú tevékenységből származó bevétel

Þ      tagdíjból származó bevétel

Þ      egyéb támogatás, bevétel

Þ      adó 1%

 

A HARKE szinte teljes mértékben (90-95%) pályázatokból tartja fent magát és programjait. Sok esetben a nyertes pályázatoknál is várni kell a pénzre, amely megnehezíti a működést.

A 2003-as évben az ilyen típusú bevétel (novembertől év végéig) 22. 000 Ft volt, ez 2004-ben 1,7 millió Ft-ra ugrott, majd a következő években 5 millió körüli volt, ebben az évben előre láthatólag 13 millió Ft lesz.

 

A támogatók teljes listáját megtalálhatjuk a honlapon (www.harke.hu):

 

2004:

Þ      Belügyminisztérium, Közszolgáltatások fejlesztése: Kommunikációs tréningek siketek- és nagyothallók számára - 1 millió Ft

Þ      Fővárosi Önkormányzat, beszédjavító szoftvervásárlás – 100.000 Ft

Þ      Fővárosi Szociális Közalapítvány, Kétnyelvű füzetecske a HARKE-ről - 300.000 Ft

2005:

Þ      Erzsébetvárosi Önkormányzat, Siket felnőttek kezdő számítógépes tanfolyami oktatása jelnyelven - 100.000 Ft

Þ      Fővárosi Önkormányzat,

Felhívás

 
Kérjük, támogassa törekvéseinket adója 1%-ával! Adószámunk: 18181287-1-42

hírlevél

a Hallássérültek Rehabilitációjáért Küzdők Egyesülete hírlevele