125 968

Szájról olvasó tanfolyam - Dr. Borsos Terézia, 2003.

Az L és R  mássalhangzók

Különlegesen képzett mássalhangzók,. Az L - jó leolvasási képpel rendelkezik, Az R elkülönítése a folyamatos beszédben kombináció útján lehetséges.

L - Fogmedernél a nyelvheggyel képzett oldalréshang.
R - Az elülső fogmedernél a nyelv hegyével képzett zár és rés többszöri váltakozásával képzett pergőhang.(tremuláns)

Az optikai kép bemutatása:
A száj és a fogak az E hangénak megfelelő állásban vannak, míg a nyelvhegy a felső fogmederhez támaszkodik az L képzésénél.. A szájnyíláson keresztül a fogsorok közt látszik a nyelv alsó felszíne. Az R képzésnél az ajkak A állásnak megfelelő állásban vannak, a nyelv nem látszik.

Elölnézet, oldalnézet és oldalmetszet:

Az  optikai kép leírása:


Az  optikai kép megfigyelése

a)   Olvassa el újra a hangok optikai képének leírását úgy, hogy a képeken és ábrákon figyelje meg a különbségeket.

b)   Vegyen tükröt a kezébe és figyelje meg saját szájmozdulatait miközben az alábbi verset mondja:
                                                REGÉLŐ
Három görbe legényke, róka rege róka,
Tojást lopott ebédre, róka rege róka,
Lett belőle rántotta, róka rege róka,
A kutya lerántotta, róka rege róka.

Egyik szidta gazdáját, róka rege róka,
Másik meg a fajtáját, róka rege róka,
Harmadik az ükapját, róka rege róka,
Hozzávágta kalapját, róka rege róka.


c)   Figyelje meg az L/R mássalhangzók optikai képét ugyanabban a szóban.
lófarok, balról, felrak, nyúlfarok, lárva, lárma, lárifári, leró, leromlik, lerepül, lereszel, líra, lórum

d) Figyelje meg az L/R  időtartamának (rövid-hosszú mássalhangzók) optikai jeleit a következő szópárokban: 
ál-áll, hal-hall, haló-halló, halom-hallom, halat-hallat, halé-hallé, kel-kell, kelet-kellett, lila-Lilla, szál-száll, tol-toll, tolat-tollat, ülő-üllő, ara,-arra, bérel-bérrel, bora-borra, bőre-bőrre, ere-erre,

Rögzítés

a) Hanggyakorlatok

li-lé-le-lá-la-lo-lö-lu-lü
il-él-el-ál-al-ol-öl-ul-ül
ili-élé-ele-álá-ala-olo-ölö-ulu-ülü

ri-ré-re-rá-ra-ro-rö-ru-rü
ir-ér-er-ár-ar-or-ör-ur-ür
iri-éré-ere-árá-ara-oro-örö-uru-ürü


b) Szógyakorlatok

l/r a szó elején:
l
e, lé, lát, láb, láz, lány, lakat, légy, lánc, lakk, lottó, lopó, lomos, láda, lemez, leves, lebeg, leplez, lapát, lapos, László, Labda, labdarúgó, lakó, lakatos, labanc
répa, retek, röplabda, róka, roham, rúd, repce, remete, Rakamaz, rabló, ruha, rövid, ragyog, román, rádió, Róma, reggeli, rendelő, rendőr

l/r a szó közben:
alma, olló, állam, ólom, alkalom, állat, kollégium, kilenc, vállalat, hulla, bulla, nulla, múlt, Balaton, Salamon, dalol, hallgat, Gyula, szolga, pálma, bálna, pillangó, csillag, fuvallat, kallódik, gallér, mellény, szellem, vallomás, villanás, vityilló
erre, arra, forró, arasz, arany, marós, karós, szorul, borul, szerda, város, páros, káros, farol, zsarol, március, április, sörte, körte, nyerte, mérnök, berreg, csurran, forrás, horror, pohárral, űrrakéta, zörren, várrom,
l/r a szó végén:
hal, hall, száll, al, áll, ól, öl, ül, Pál, váll, hál, bal, dal, nyal, fal, bél, dél, szél, hull, dől, nyaral, kémlel, omol, jel, kel, kell,
ár, úr, űr, bír, bor, forr, nyár, vár, már, kár, bár, sor, jár, mer, ver, mér, bér, kér, tér, bír, pír, nyír, bokor, botor, motor, szamár, tanár, magyar, csavar, hadar, zavar, kanyar

c) Kiegészítő szógyakorlatok l/r kapcsolattal és toldalékos szavakkal:

l/r: balra, falra, halra, tollra, félre, nyélre, vállra, dalra, állra
-ll: átall, drágáll, fiall, javall, hosszall, kevesell, kétell, kicsinyell, lovall, lövell, nagyoll, restell, sarkall, sugall,
-ol: adagol, ábrázol, ácsol, csápol, csomagol, borzol, csatol, csiszol, dobol, dorombol, dúcol, dúdol, farol,
-öl: böjtöl, bömböl, bütyköl, dörgöl, fröcsköl, füstöl, őröl, pörköl, prüszköl, szürcsöl, töröl, tündököl, üdvözöl
-ul: alakul, alapul, alkonyul, avul, azonosul, árvul, barnul, bámul, bénul, bizonyul, boldogul, bolondul, borul, bosszul, csordul, fordul, gurul, izgul,
-ül: becsül, békül, bődül, csendül, csördül, dicsőül, derül, enyhül, elégül, épül, értesül, érvényesül, zendül, kényszerül, minősül, rezdül, szépül, szürkül
-ér: cégér, dicsér,, füzér, gyökér, vezér
-or: botor, fintor, hunyor, kalandor, modor, nyomor, pásztor, vidor
-ör: csöbör, göndör, gyönyör, ökör, pödör, söpör, tükör
-szer: egyszer, fészer, ékszer, fűszer, gyógyszer, illatszer, kényszer, kötszer, lőszer, módszer, műszer, rendszer, tápszer, ellenszer, mosószer, oldószer


e) Mondatgyakorlatok:  Figyelje meg a l/r  mássalhangzók optikai képét az alábbi szövegben! /Popper Péter: Belső utak könyve/
                                                      Olvassa és tükör előtt ismételje!

"Semmilyen érzelem nem állandó hőfokú. Az érzelmek élnek, tehát természetes lüktetésük, apályuk és dagályuk van."

Gondolati háttér: Minden kapcsolatnak vannak felfelé ívelő és romló periódusai. A kapcsolat vállalása azt jelenti, hogy rossz szakaszaival együtt vállaljuk. Egy kapcsolat újra kiemelkedhet a hullámvölgyből, ha megértően segítünk. Ha sértődötten elvonulunk, akkor baj lehet. Az emberi viszonyok nem tenyésznek szabadon, mint a gaz - gondoznunk, ápolnunk kell őket, mint a nemes növényeket.

Felhívás

 
Kérjük, támogassa törekvéseinket adója 1%-ával! Adószámunk: 18181287-1-42

hírlevél

a Hallássérültek Rehabilitációjáért Küzdők Egyesülete hírlevele